woj. opolskie

Biuro Firmy:
VITAL – MED Sp. z o.o. 
ul. Ozimska 48 lok. 18
45-368 Opole
tel.: 696 831 420,
        888 400 260,
        532 829 233.
e-mail: biuro.opole@v-med.pl

Godziny pracy biura w Opolu:
poniedziałek:  – 07:30-15:30
wtorek             – 07:30-15:30
środa               – 10:00-18:00

czwartek         – 07:30-15:30
piątek              – 07:30-15:30

W aktualnej sytuacji epidemiologicznej zalecamy kontakt telefoniczny, e-mailowy. W sprawach wyjątkowych spotkanie w biurze po wcześniejszym ustaleniu terminu.

* Szukasz dofinansowania ze strony Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych (OIPiP) do szkoleń/ kursów, na które planujesz się zapisać ?

 Wejdź na stronę swojej Izby i sprawdź !

 W poniższym linku znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące tego jak się o nie ubiegać : http://oipip.opole.pl/wp-content/uploads/2019/02/regulamin_refundacji_kosztow_ksztalcenia_i_doskonalenia_zawodowego.pdf

*Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, że firma Vital-Med. Sp. z o. o , z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną i w dbałości o wzajemne bezpieczeństwo,  w szkoleniach i kursach realizowanych w naszych oddziałach regionalnych, przechodzi na kształcenie w formie hybrydowej, tzn. zajęcia będą odbywały się jednocześnie w dwóch formach – zdalnej (online) oraz stacjonarnej.

W tym celu uruchomiliśmy platformę „Microsoft Teams”. Umożliwia ona korzystanie z zajęć w wygodnej i bezpiecznej formie na komputerach oraz urządzeniach mobilnych z dostępem do Internetu.  Natomiast, w przypadku braku możliwości skorzystania z platformy, umożliwiamy uczestniczenie w wykładach stacjonarnych, w ograniczonej liczbie osób, zgodnie z aktualnie obowiązującymi publikowanymi wytycznymi, po uprzednim zgłoszeniu swojej obecności do biura regionalnego.   

Informację o tym jak dołączyć do zajęć zdalnych, uczestnicy naszych szkoleń i kursów otrzymają ze swoich biur regionalnych. Zapewniamy również pomoc techniczną przy pokonaniu trudności w logowaniu się do platformy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem regionalnym !!!.

Miejsce realizacji: OPOLSKIE
typ: MINISTERIALNE

Specjalizacje :

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

( w SMK szukaj: Operacyjna Ministerialna ed.2 Opole )                                                                                                                Rozpoczęcie: NABÓR NA II POSTĘPOWANIE TRWA: termin 27.01.2023 godz.18:30                                                     

Miejsce: Opole
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Literatura

1.  Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A.: Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. Elsevier Urban &  Partner, Wrocław 2010

2.  M. Ciuruś: Pielęgniarstwo operacyjne, wyd. Makmed, Lublin 2007

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 836 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 311 godzin, zajęcia praktyczne – 525 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 167 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

( w SMK szukaj: Interna Ministerialna ed.3 Opole )                                                                                                                Rozpoczęcie: 18.11.2022

Miejsce: Opole 
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Literatura:

 • Podstawy pielęgniarstwa 1 , t 2  B. Ślusarska ., D. Zarzycka., (red.) wyd. PZWL Warszawa 2020/2022
 • Pielęgniarstwo internistyczne D. Talarska , D. Zozulińska-Ziółkiewicz, (red.) PZWL Warszawa 2021
 • Interna Szczeklika Mały podręcznik wyd. Medycyna praktyczna Kraków 2016
 • Pielęgniarstwo Neurologiczne K. Jaracz, I. Domitrz (red.) wyd. PZWL Warszawa 2022
 • Podstawy Pielęgniarstwa -Repetytorium przedegzaminacyjne (red.) A. Krupienicz wyd. Edra Urban&Partner 2019
 • Pielęgniarstwo internistyczne G.Jurkowska, K. Łagoda (red.) wyd. PZWL Warszawa 2018

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 857 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 430 godzin, w tym 54 godziny zajęć warsztatowych/ćwiczeniowych; zajęcia praktyczne – 427 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 171 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

( w SMK szukaj: Anestezjologia Ministerialna ed.2 Opole )                                                                                                              Rozpoczęcie: NABÓR NA II POSTĘPOWANIE TRWA: termin 27.01.2023 

zostało 9 miejsc ministerialnych (darmowych)

Miejsce: Opole

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Literatura:

 1. Dyk D., Gutysz-Wojnicka A.: „ Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”, wyd. PZWL, rok 2018,
 2. Kubler A., Kochs E., Knipfer E.: „ Pielęgniarstwo anestezjologiczne”, wyd. Edra Urban & Partner, rok 2017,
 3. Wytyczne resuscytacji 2021 ERC https://www.prc.krakow.pl/wytyczne_2021.html
 4. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174, poz. 1038)
 5. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2011, poz. 1038, ze zm.),
 6. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo  położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
 8. Lynn Fitzgerald Macksey red. wyd. pol. Tadeusz Szreter , red. wyd. pol. Paweł Witt: Anestezjologia dla pielęgniarek. Praktyczne zasady postępowania. Warszawa 2012, wyd.1

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.

 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 979 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 330 godz.; zajęcia praktyczne – 649 godz. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 196 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH

( w SMK szukaj: OZP Ministerialna ed.1 Opole )                                                                                                                      Rozpoczęcie: NABÓR NA II POSTĘPOWANIE TRWA: termin 27.01.2023 r. 

zostało 10 miejsc ministerialnych (darmowych)

Miejsce: Opole

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Literatura:

 1. Podstawy pielęgniarstwa B Ślusarska, D. Zarzycka, (red) wyd. PZWL 2020
 2. Podstawy pielęgniarstwa B Ślusarska, D. Zarzycka, (red) wyd. PZWL 2022
 3. Interna Szczeklika Mały podręcznik wyd. Medycyna praktyczna Kraków 2016
 4. Pielęgniarstwo internistyczne G. Jurkowska, K. Łagoda (red.) wyd. PZWL Warszawa 2018
 5. Pielęgniarstwo Internistyczne Talarska, D. Zozulińska – Ziółkiewicz (red.) wyd. PZWL Warszawa 2021
 6. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z 1.07.2011
 7. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczpospolitej Polskiej
 8. Paszkowska M.: Medycyna pracy w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Delfin, Warszawa 2021
 9. Dawidziak L.T.: Ochrona zdrowia pracujących. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003
 10. Kilańska D. (red.): Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, t. 1. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2010
 11. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( U. 2011 z poźn. Zm. 2021 r

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących umożliwiających samodzielną realizację zadań w opiece nad pracującymi oraz współdziałanie z pracodawcami, pracownikami i innymi profesjonalistami realizującymi działania w ochronie zdrowia pracujących.

 

 Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 800 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 415 godzin, zajęcia praktyczne – 385 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 160 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Miejsce realizacji: OPOLSKIE
typ: KOMERCYJNE

Specjalizacje :

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

( w SMK szukajChirurgia Komercyjna ed.2 Opole )                                                                                                                Rozpoczęcie: 9 grudnia 2022 r.  Miejsce: Opole

Cena specjalizacji: 3400 zł 
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 490 godzin, zajęcia praktyczne – 350 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 168 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK

( w SMK szukaj: Rodzinna (P) Komercyjna ed.2 Opole )                                                                                                                Rozpoczęcie: 8 wrzesień 2023 r.  Miejsce: Opole

Cena specjalizacji: 3400 zł 
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 850 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne – 500 godzin, zajęcia praktyczne – 350 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 170 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

Rozpoczęcie: 24 marzec 2023 r.  Miejsce: Opole
Cena specjalizacji: 3500 zł 

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do: samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych; pełnienia roli lidera; wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej; oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego; uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

 

Czas trwania kształcenia: Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 825 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 400 godzin, zajęcia praktyczne – 425 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 165 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego

  Wybrane szkolenie: