woj. mazowieckie

VITAL – MED Sp. z o.o.
Aleja Waszyngtona 146/ VI piętro
04-076 Warszawa
tel: (+48) 608 563 945
tel: (+48) 881 047 222
(RONDO WIATRACZNA – wejście od strony ronda, przy bankomacie i szyldzie NOTUS Finanse)

Godziny otwarcia: 
poniedziałek: godz. 09:00 – 20:00
wtorek: godz. 09:00 – 17:00
środa: godz. 09:00 – 17:00
czwartek: godz. 09:00 – 20:00
piątek: godz. 09:00 – 13:00
sobota: godz. 09:00 – 13:00
 
niedziela: 09:00 – 13:00

 Szukasz dofinansowania ze strony Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych (OIPiP) do szkoleń/ kursów, na które planujesz się zapisać?

Wejdź na stronę swojej Izby i sprawdź!
W poniższym linku znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące tego jak się o nie ubiegać: https://woipip.pl/finanse/dofinansowanie-ksztalcenia/

WAŻNA ZMIANA!

WRACAMY DO ZAJĘĆ STACJONARNYCH

w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2023 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r., na mocy którego odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 2023 poz. 1118), kształcenie podyplomowe wraca do formy zajęć stacjonarnych, ponieważ zapis w ustawie dający organizatorom uprawnienie do kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (art.78 ust.6 – 8) przestaje mieć zastosowanie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem regionalnym !!!.

Miejsce realizacji: MAZOWIECKIE
typ: MINISTERIALNE:

Specjalizacje:

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

( w SMK szukaj: Pediatria Ministerialna ed.6 Warszawa )
Brak miejsc dofinansowanych ze środków MZ 
Pozostało 13 miejsc płatnych koszt: 2350 zł
Rozpoczęcie : 30 Listopad 2023
Miejsce : Warszawa
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK

Spis literatury do egzaminu kwalifikacyjnego: 

1.Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia pod red. Macieja Kaczmarskiego, Krystyny Piskorz – Ogórek  Wydawnictwo Help Med Kraków
2.Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą zagrażającą życiu” red. nauk. Grażyna Cepuch, Mieczysława Perek PZWL
3.Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000)
4.Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (z późn. zm)

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia. 

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym: • rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych; • edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny; • współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi. 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 810 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 460 godzin, zajęcia praktyczne – 350 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 162 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie.

 

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH

( w SMK szukaj: Rodzinna (A) Ministerialna ed.5 Warszawa ) 
25 miejsc dofinansowanych ze środków MZ + 20 miejsc komercyjnych
Rozpoczęcie : 7 Grudzień 2023 godz. 16:00
Miejsce : Warszawa
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK

Spis literatury do egzaminu kwalifikacyjnego: 

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (z późn. zm)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

5. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia tom 1-2. Wydawnictwo Lekarskie  PZWL, Warszawa 2020
6. Nehring -Gugulska M., Pietkiewicz A., Żukowska -Rubik M.: Karmienie piersią w  teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz  położnych, pielęgniarek i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2020
7. Świetliński J. (red.): Neonatologia i opieka nad noworodkiem. Tom 1 i 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

 Cel kształcenia Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi.

 Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 824 godziny dydaktyczne, w tym: zajęcia teoretyczne – 495 godzin, zajęcia praktyczne – 329 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 164 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie.

 
 

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

( w SMK szukaj: Psychiatria Ministerialna ed.7 Warszawa ) 
25 miejsc dofinansowanych ze środków MZ + 25 miejsc komercyjnych
Rozpoczęcie : 8 Grudzień 2023 godz. 15:00
Miejsce : Warszawa
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK

Spis literatury do egzaminu kwalifikacyjnego: 

1. Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Janusz Rybakowski:  Pielęgniarstwo psychiatryczne PZWL Warszawa 2012, wyd. 1
2.
Ewa Wilczek – Rużyczka: Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego
3.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000)
4.
Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
5.
Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (z późn. zm)

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do: samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych; pełnienia roli lidera; wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej; oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego; uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

 

Czas trwania kształcenia: Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 825 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 400 godzin, zajęcia praktyczne – 425 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 165 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK

( w SMK szukaj: Chirurgia Ministerialna Ed.1 Warszawa
25 miejsc dofinansowanych ze środków MZ + 25 miejsc komercyjnych
Rozpoczęcie : 12 Grudzień 2023 r godz. 16:00
Miejsce : Warszawa
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK
Spis literatury do egzaminu kwalifikacyjnego:

“Chirurgia” J. Fibak, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010
“Podstawy Pielęgniarstwa Chirurgicznego” E. Walewska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
“Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji”, 2021
Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.)
Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dn. 1 lipca 2011, ( Dz. U. z 2021 r. poz. 628.)

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 490 godzin, zajęcia praktyczne – 350 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 168 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK

( w SMK szukaj: Rodzinna (P) Ministerialna ed.5 Warszawa ) 
25 miejsc dofinansowanych ze środków MZ + 25 miejsc komercyjnych
Rozpoczęcie : 13 Grudzień 2023 godz. 16:00
Miejsce : Warszawa
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK
Spis literatury do egzaminu kwalifikacyjnego:

1.  Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.(red): Promocja zdrowia. Wyd. Czelej, Lublin 2008
2. Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece  zdrowotnej,, t. II. Wydawnictwo Makmed,
Lublin 2008

3. Kilańska D. (red.): Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, t. 1. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2010
4.Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (z późn. zm.)
5.Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (z późn. zm)

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia. 

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych. 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 850 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne – 500 godzin, zajęcia praktyczne – 350 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 170 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie

 

 

PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

( w SMK szukaj: Geriatria Ministerialna ed.3 Warszawa ) 
25 miejsc dofinansowanych ze środków MZ + 25 miejsc komercyjnych
Rozpoczęcie : 14 Grudzień 2023 godz. 16:00
Miejsce : Warszawa
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK
Spis literatury: 
1. Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
2. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa, Wyd. Czelej, Lublin 2006
3. Pielęgniarstwo geriatryczne Red.S.Schwarz red.K.Galus, rok wydania 2012, wydawnictwo: Urban & Partner
4. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000)
5. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (z późn. zm)

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Zdobycie prze pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgnowania osób w podeszłym wieku umożliwiających zapewnienie profesjonalnej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 825 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 580 godzin, zajęcia praktyczne – 245 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 165 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie

 

 

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNEGO

( w SMK szukaj: Anestezjologia Ministerialna ed.8 Warszawa ) 
25 miejsc dofinansowanych ze środków MZ
Rozpoczęcie : 28 Grudzień 2023 godz. 15:00
Miejsce : Warszawa
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK
Spis literatury do egzaminu: 
1. Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków 2011
2. Lynn Fitzgerald Macksey  red. wyd. pol. Tadeusz Szreter  red. wyd. pol. Paweł Witt  Anestezjologia dla pielęgniarek. Praktyczne zasady postępowania. Warszawa 2012,
3. Wołowicka L, Dyk D: Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008
4. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000)
5. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (z późn. zm)

 

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.

 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 979 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 330 godz.; zajęcia praktyczne – 649 godz. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 196 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

( w SMK szukaj: Neonatologia Ministerialna Ed.6 Warszawa
25 miejsc dofinansowanych ze środków MZ
Rozpoczęcie : 28 Grudzień 2023 r. godz. 17:30
Miejsce : Warszawa
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK
Spis literatury do egzaminu kwalifikacyjnego:

1. Rutkowska M., Szczepaniak S. (red.): Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej. Praktyka kliniczna, etyka, prawo, psychologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018 
2. Świetliński J. (red.): Neonatologia i opieka nad noworodkiem Tom 1 i 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020 
3. Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Wydanie IV; 2021 
4. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
5. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, dla pielęgniarek i położnych są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadał takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

 Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.

 

 Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 475 godzin, zajęcia praktyczne – 365 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 168 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

( w SMK szukaj: Onkologia Ministerialna ed.1 Warszawa )
25 miejsc dofinansowanych ze środków MZ + 15 miejsc komercyjnych
Rozpoczęcie : 29 Grudzień
 2023r. godz. 16:00
Miejsce : Warszawa
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 
Spis literatury do egzaminu: już niebawem

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Celem kształcenia jest nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej.

 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 800 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 485 godzin, zajęcia praktyczne – 315 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 160 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie

Miejsce realizacji: MAZOWIECKIE
typ: KOMERCYJNE:

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych:

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE

( w SMK szukaj: Anestezjologia Komercyjna ed.7 Warszawa
Rozpoczęcie : 23 Październik 2023
Postępowanie uzupełniające zaplanowane na 28.12.2023r (11 wolnych miejsc)
Miejsce : Warszawa
Cena specjalizacji:  3250 zł  3900zł (Obowiązuje od 15.09.2023r)
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.

 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 979 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 330 godz.; zajęcia praktyczne – 649 godz. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 196 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

( w SMK szukaj: Interna Komercyjna ed.2 Warszawa ) 
Rozpoczęcie : 24 Październik 2023
Miejsce : Warszawa
Cena specjalizacji: 3100 zł  3900zł (Obowiązuje od 15.09.2023r)
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 857 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 430 godzin, w tym 54 godziny zajęć warsztatowych/ćwiczeniowych; zajęcia praktyczne – 427 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 171 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

( w SMK szukaj: Ginekologia Komercyjna ed.10 Warszawa ) 
Rozpoczęcie : 26 Październik 2023
Postępowanie uzupełniające zaplanowane na 07.12.2023r (6 wolnych miejsc)
Miejsce : Warszawa
Cena specjalizacji: 3400 zł  3900zł (Obowiązuje od 15.09.2023r)
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, dla położnych są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.

 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 854 godziny dydaktyczne: zajęcia teoretyczne – 522 godziny dydaktyczne, zajęcia praktyczne – 332 godziny dydaktyczne. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 170 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

 

 

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK ORAZ POŁOŻNYCH

( w SMK szukaj: Epidemiologia Komercyjna ed.2 Warszawa ) 
Rozpoczęcie : 1 Grudzień 2023
Miejsce : Warszawa
Cena specjalizacji: 3400 zł  3900zł (Obowiązuje od 15.09.2023r)
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, dla pielęgniarek i położnych są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

 Cel kształcenia Celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

 

 Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 844 godziny dydaktyczne: zajęcia teoretyczne – 565 godzin; zajęcia praktyczne – 279 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 168 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

 

 

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK

( w SMK szukaj: Opieka Długoterminowa Komercyjna ed.2 Warszawa ) 
Rozpoczęcie : 28 Grudnia 2023
Miejsce : Warszawa
Cena specjalizacji: 3400 zł  3900zł (Obowiązuje od 15.09.2023r)
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad przewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 967 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 617 godzin, zajęcia praktyczne – 350 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 193 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie. 

 

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK

( w SMK szukaj: Operacyjna Komercyjna ed.2 Warszawa ) 
Rozpoczęcie : 28 Grudnia 2023
Miejsce : Warszawa
Cena specjalizacji: 3200 zł  3900zł (Obowiązuje od 15.09.2023r)
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 836 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 311 godzin, zajęcia praktyczne – 525 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 167 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

 

 
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare