woj. dolnośląskie

Biuro firmy:

Wrocław, Krzyki
ul. Kukuczki 5/10
50-570 Wrocław
tel: (+48) 797 124 137 (kursy, specjalizacje, dokumentacja)
tel: (+48) 514 856 858 (kursy, specjalizacje, marketing)
biuro.wroclaw@v-med.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: godz. 07:30 – 15:30
wtorek
: godz. 07:30 – 15:30
środa: 
godz. 07:30 – 15:30
czwartek: godz. 10:00 – 18:00
piątek: 
godz07:30 – 15:30 
sobota: godz09:00 – 13:00 (możliwość spotkania po wcześniejszym kontakcie)

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, że firma Vital-Med. Sp. z o. o , z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną i w dbałości o wzajemne bezpieczeństwo,  w szkoleniach i kursach realizowanych w naszych oddziałach regionalnych, przechodzi na kształcenie w formie hybrydowej, tzn. zajęcia będą odbywały się jednocześnie w dwóch formach – zdalnej (online) oraz stacjonarnej.

W tym celu uruchomiliśmy platformę „Microsoft Teams”. Umożliwia ona korzystanie z zajęć w wygodnej i bezpiecznej formie na komputerach oraz urządzeniach mobilnych z dostępem do Internetu.  Natomiast, w przypadku braku możliwości skorzystania z platformy, umożliwiamy uczestniczenie w wykładach stacjonarnych, w ograniczonej liczbie osób, zgodnie z aktualnie obowiązującymi publikowanymi wytycznymi, po uprzednim zgłoszeniu swojej obecności do biura regionalnego.   

Informację o tym jak dołączyć do zajęć zdalnych, uczestnicy naszych szkoleń i kursów otrzymają ze swoich biur regionalnych. Zapewniamy również pomoc techniczną przy pokonaniu trudności w logowaniu się do platformy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem regionalnym !!!. 

Miejsce realizacji: DOLNOŚLĄSKIE
typ: MINISTERIALNE

Specjalizacje :


PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

( w SMK szukaj: Interna Ministerialna ed.2 Wrocław)
Miejsce:  Wrocław
Rozpoczęcie : 3 grudnia 2022r – termin II egzaminu 28.01.2023
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 
Literatura: 
 1. Szczeklik A., Gajewski P. (red.): Interna Szczeklika 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014
 2. Gajewski P., Szczeklik A. Interna Szczeklika 2017. Podręcznik chorób wewnętrznych
 3. Zieliński J.: Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2007
 4. Augustynowicz-Kopeć A., Bała M., Banasiuk W. i in. Interna Szczeklika, Medycyna Praktyczna, 2016
 5. Rutkowski B.: Nefrologia i leczenie nerkozastępcze. Praktyczny przewodnik. Wyd. I. VIA MEDICA Gdańsk 2013, str.129. Szczeklik A., Gajewski P.: Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017
 6. Szewczyk A.: Pielęgniarstwo Diabetologiczne. Warszawa PZWL 2013
 7. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2018. Diabetologia Praktyczna 2018, tom 4, nr 1
 8. Talarska D., Zozulińska- Ziółkowska D. (red): Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
 9. Jaracz K., Kozubski W. (red.) Pielęgniarstwo neurologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
 10. de Walden – Gałuszko K., Kaptacz A. (red), Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, 2005, 2008
 11. Białobrzeska B., Dębska-Ślizień A. (red.) Pielęgniarstwo nefrologiczne. PZWL Warszawa 2013

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 857 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 430 godzin, w tym 54 godziny zajęć warsztatowych/ćwiczeniowych; zajęcia praktyczne – 427 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 171 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK

( w SMK szukaj: Anestezjologia Ministerialna ed.3 Wrocław)
Miejsce:  Wrocław
Rozpoczęcie : 3 grudnia 2022r – termin II egzaminu 28.01.2023
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 
Literatura: 
1. Larsen R., Kübler A. (red. wyd. pol.): Anestezjologia, wyd. 3. U&P, Wrocław 2013,  str. 717
2. Wołowicka L., Dyk D. (red.): Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014
3. Larsen Anestezjologia, wydanie II pod red. A. Kübler, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner 2013, str. 321
4. Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B. (red.): Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014
5. Znieczulenie w położnictwie, torakochirurgii i kardiochirurgii, Leon Drobnik, Elselveier Urban &Partner Wrocław, Wydanie I, 2011,
6. Rozporządzenie MZ z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. poz. 2218) obowiązujący na dzień 20.09.2018r.
7. Myśliwiec M. (red.): Wielka interna – Nefrologia, t 1. Medical Tribune Polska, Warszawa 2009
8. Rutkowski B. (red): Leczenie nerkozastępcze. Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2008
9. Marino PL.: Intensywna terapii. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009
10. Szlachciński, Ł., Gaszyński, T and Gaszyński, W. Ocena wypełnienia mankietu uszczelniającego rurki intubacyjnej przez personel anestezjologiczny The evaluation of endotracheal tube cuff pressure-a study of anaesthesiologists staff. Anestezjologia i Ratownictwo 2011
11. Borkowski W., Opieka pielęgniarska nad noworodkiem, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Warszawa 2007
12. T. Szreter Intensywna terapia dzieci, Wydanie I, Warszawa 2002 
13. H. Misiołek i wsp., Postępowanie w bólu pooperacyjnym — wytyczne 2014; [w:] Anestezjologia i Intensywna Terapia 2014
14. Wytyczne Polska Rada Resuscytacji 2021 
15. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r
16. Kędra E.: Praktyka pielęgniarska oparta na faktach – wymóg czy konieczność? „Problemy Pielęgniarstwa”, 2011
17. Maciejewski D., Wojnar-Gruszka K., (red.) Wentylacja mechaniczna – teoria i praktyka, a-medica press 2016, 
 

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

 Cel kształcenia Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi.

 

 Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 824 godziny dydaktyczne, w tym: zajęcia teoretyczne – 495 godzin, zajęcia praktyczne – 329 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 164 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie.

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK

( w SMK szukaj: Operacyjna Ministerialna ed.2 Wrocław)
Miejsce:  Wrocław
Rozpoczęcie : 28 grudnia 2022r – termin II egzaminu 28.01.2023
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 
Literatura:
1. G. Luce-Wunderle, A. Debrand-Passard,Pielęgniarstwo operacyjne wyd. IV,Edra Urban&Partner, Wrocław
2017
2. M. Ciuruś: Pielęgniarstwo operacyjne, wyd. Makmed, Lublin 2007
3.LuceWunderle G., DebrandPassard A., tłum. Łukieńczuk T.:Pielęgniarstwo Operacyjne. Wyd. Elsevier Urban& Partner, Wrocław 2010

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 857 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 430 godzin, w tym 54 godziny zajęć warsztatowych/ćwiczeniowych; zajęcia praktyczne – 427 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 171 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH

( w SMK szukaj: Rodzinna (A) Komercyjna ed.2 Wrocław)
Miejsce:  Wrocław
Rozpoczęcie : 28 grudnia 2022r – termin II egzaminu  28.01.2023
Obowiązkowe zgłoszenia przez system 
SMK 

Literatura: 

Bień A.M.(red.): Opieka nad kobietą ciężarną. PZWL, Warszawa 2009

Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia. tom II. PZWL, Warszawa 2010

Bręborowicz GH (red): Położnictwo i ginekologia. tom I, PZWL, Warszawa 2010

Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz.: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Kraków 2012,

Ustawa z dnia 1lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011r.o zawodach pielęgniarki i położnej.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r.o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych.

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 857 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 430 godzin, w tym 54 godziny zajęć warsztatowych/ćwiczeniowych; zajęcia praktyczne – 427 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 171 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Miejsce realizacji: DOLNOŚLĄSKIE
typ: KOMERCYJNE

Specjalizacje :

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK

( w SMK szukaj: Chirurgia Komercyjna ed.2 Wrocław)
Rozpoczęcie : 28 stycznia 2023 r.. Miejsce : Wrocław, NABÓR TRWA!!!
Cena : 3400 zł 
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

 

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 490 godzin, zajęcia praktyczne – 350 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 168 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego

  Wybrane szkolenie: