woj. łódzkie

Biuro Firmy:
VITAL – MED Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Starego 6
44-100 Gliwice
tel: (+48) 668 593 283

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 8:00 – 16:00
wtorek godz. 8:00 – 17:30
środa godz. 8:00 – 16:00
czwartek godz. 8:00 – 16:00
piątek godz. 8:00 – 16:00

Biuro Firmy:
VITAL – MED Sp. z o.o. 
ul. Okrzei 2/8
25-526 Kielce

tel: (+48) 532-080-561

Godziny otwarcia:
poniedziałek: godz. 08:00 – 16:00
wtorek: 
godz. 08:00 – 16:00
środa: godz. 08:00 – 16:00
czwartek: 
godz. 08:00 – 16:00
piątek: godz. 08:00 – 16:00 
sobota godz. 09:00 – 12:00 (tel. 734-425-077 ; 532-080-561)
niedziela godz. 09:00 – 12:00 (tel. 882-410-670)

Szukasz dofinansowania ze strony Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych (OIPiP) do szkoleń/ kursów, na które planujesz się zapisać ?
Wejdź na stronę swojej Izby i sprawdź !
Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że firma Vital-Med. Sp. z o. o , z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną i w dbałości o wzajemne bezpieczeństwo,  w szkoleniach i kursach realizowanych w naszych oddziałach regionalnych, przechodzi na kształcenie w formie hybrydowej, tzn. zajęcia będą odbywały się jednocześnie w dwóch formach – zdalnej (online) oraz stacjonarnej.

W tym celu uruchomiliśmy platformę „Microsoft Teams”. Umożliwia ona korzystanie z zajęć w wygodnej i bezpiecznej formie na komputerach oraz urządzeniach mobilnych z dostępem do Internetu.  Natomiast, w przypadku braku możliwości skorzystania z platformy, umożliwiamy uczestniczenie w wykładach stacjonarnych, w ograniczonej liczbie osób, zgodnie z aktualnie obowiązującymi publikowanymi wytycznymi, po uprzednim zgłoszeniu swojej obecności do biura regionalnego.   

Informację o tym jak dołączyć do zajęć zdalnych, uczestnicy naszych szkoleń i kursów otrzymają ze swoich biur regionalnych. Zapewniamy również pomoc techniczną przy pokonaniu trudności w logowaniu się do platformy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem regionalnym !!!. 

Miejsce realizacji: Łódzkie – typ: DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA ZDROWIA:

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 
Do wniosku zgłoszeniowego na specjalizację wysyłanego poprzez SMK należy załączyć dokument potwierdzający, co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat:

 • za dopuszczalne formy zatrudnienia uważa się zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, stosunku służbowego, umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło), praktykę pielęgniarek/położnych, wolontariat w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego – w zależności od rodzaju szkolenia
 • dokumentem potwierdzającym staż pracy może być: zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy, wpis do CEIDG.
  Podstawa prawna: USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj.  Dz. U. z 2021 r.poz. 479, 1559. )
  Wnioski na specjalizacje wysłane poprzez SMK zostaną zweryfikowane i dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego w formie egzaminu wstępnego. Osoby dopuszczone do egzaminu wstępnego zostaną SMS-em poinformowane o szczegółach dotyczących egzaminu wstępnego.

Miejsce realizacji: Łódzkie
typ: DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA ZDROWIA

Specjalizacje :

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH

( w SMK szukaj: Rodzinna (A) Ministerialna ed.1 Radomsko )
Miejsce:  Radomsko
Rozpoczęcie : 11 grudnia 2022r
I postępowanie 11.12.2022r.
II postępowanie 5.02.2023r. – pozostały 3 miejsca darmowe !
– termin egz. wstępnego 5.02.2023r.  godz.: 11:00 „HOTEL PORTO” ul. Portowa 14 Radomsko
Łącznie: 25 miejsc BEZPŁATNYCH

Cena specjalizacji poza limitem miejsc dofinansowanych: 2200 zł

 
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK 
 

Literatura

1.       Bień A.M. (red.): Opieka nad kobietą ciężarną. PZWL, Warszawa 2009

2.       Bręborowicz GH (red): Położnictwo i ginekologia. tom I, PZWL, Warszawa 2010

3.       Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz.: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Kraków 2012,

4.       Ustawa z dnia 1lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

5.       Ustawa z dnia 15 lipca 2011r.o zawodach pielęgniarki i położnej.

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

 Cel kształcenia Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi.

 Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 824 godziny dydaktyczne, w tym: zajęcia teoretyczne – 495 godzin, zajęcia praktyczne – 329 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 164 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie.

Literatura :
1.Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (z późn. zm.)

2.Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (z późn. zm)
3.Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i Ginekologia, t. 1–2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
4.Bień A.: Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
5.Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A.: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH

( w SMK szukaj: Ginekologia Ministerialna ed.1 Radomsko )
Miejsce:  Radomsko
Rozpoczęcie : 28 grudnia 2022r
I postępowanie 28.12.2022r.
II postępowanie 5.02.2023r.
– termin egz. wstępnego 5.02.2023r.  godz.: 12:00 „HOTEL PORTO” ul. Portowa 14 Radomsko
Łącznie: 25 miejsc BEZPŁATNYCH

Cena specjalizacji poza limitem miejsc dofinansowanych: 1870 zł

 
Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK
 
Spis literatury:
1.Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (z późn. zm)
3.Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i Ginekologia, t. 1–2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
4.Bień A.: Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
5.Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A.: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012
6.Łepecka-Klusek C.(red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

 

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

 Cel kształcenia Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi.

 Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 824 godziny dydaktyczne, w tym: zajęcia teoretyczne – 495 godzin, zajęcia praktyczne – 329 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 164 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie.

Literatura :
1.Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (z późn. zm.)

2.Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (z późn. zm)
3.Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i Ginekologia, t. 1–2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
4.Bień A.: Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
5.Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A.: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK

( w SMK szukaj: Anestezjologia Ministerialna ed.1 Radomsko )
Miejsce:  Radomsko
Rozpoczęcie : 28 grudnia 2022r
I postępowanie 28.12.2022r.
II postępowanie 5.02.2023r.
– termin egz. wstępnego 5.02.2023r.  godz.: 13:00 „HOTEL PORTO” ul. Portowa 14 Radomsko
Łącznie: 25 miejsc BEZPŁATNYCH

Cena specjalizacji poza limitem miejsc dofinansowanych: 1920 zł

Obowiązkowe zgłoszenia przez system SMK
 

Spis iteratury:

 1. Dyk D., Gutysz-Wojnicka A.: „ Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”, wyd. PZWL, rok 2018,
 2. Kubler A., Kochs E., Knipfer E.: „ Pielęgniarstwo anestezjologiczne”, wyd. Edra Urban & Partner, rok 2017,
 3. Wytyczne resuscytacji 2021 ERC https://www.prc.krakow.pl/wytyczne_2021.html
 4. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174, poz. 1038)
 5. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2011, poz. 1038, ze zm.),
 6. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo  położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
 8. Lynn Fitzgerald Macksey red. wyd. pol. Tadeusz Szreter , red. wyd. pol. Paweł Witt: Anestezjologia dla pielęgniarek. Praktyczne zasady postępowania. Warszawa 2012, wyd.1

 

Efekty kształcenia wskazane w programie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia specjalizacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.

Czas trwania kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 979 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 330 godz.; zajęcia praktyczne – 649 godz. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 196 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego

  Wybrane szkolenie: