Specjalizacja ratunkowa dla pielęgniarek

Ukończenie szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego pozwala pielęgniarce zdobyć specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które są niezbędne do podejmowania szybkich działań leczniczo-pielęgnacyjnych w sytuacjach nagłego zagrożenia życia. Uczestnik szkolenia m.in. potrafi:

 • samodzielnie wykonać specjalistyczne świadczenia zdrowotne;
 • pełnić rolę lidera w zespołach ratunkowych;
 • wdrożyć zmiany w praktyce pielęgniarki ratunkowej;
 • ocenić rozwój własny oraz członków zespołu pielęgniarskiego.

Pielęgniarstwo ratunkowe – czas trwania specjalizacji

Program specjalizacji realizowany jest w kontrakcie z wykładowcą/opiekunem stażu podczas 812 godzin. Przy czym na zajęcia teoretyczne przeznaczonych jest 490 godzin, a na praktyczne – 322 godziny.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji zastrzega sobie prawo do modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Liczba tych godzin może się zmienić, jednak 80% łącznej liczby godzin nie podlega zmianie. Oznacza to, że około 20% (w tym przypadku mogą to być maksymalnie 162 godziny) może być wykorzystana na samokształcenie.

Cena specjalizacji ratunkowej dla pielęgniarek

Koszt specjalizacji ratunkowej dla pielęgniarek w Vital-Med wynosi 3400 złotych. Opłatę tę można rozłożyć na kwartalne raty. Aby dowiedzieć się więcej o możliwości opłacania szkolenia w systemie ratalnym, zapraszamy do kontaktu.

Specjalizacja ratunkowa – efekty kształcenia

Aby uzyskać dyplom potwierdzający zdobycie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, uczestnik szkolenia musi zdobyć odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Czego konkretnie się uczy?

W zakresie wiedzy m.in. zdobywa:

 • wiedzę dotyczącą praw pacjenta i odpowiedzialności pielęgniarki;
 • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, która upoważnia do sprawowania opieki nad chorym będącym pod opieką jednostek systemu ratownictwa medycznego oraz do planowania, koordynowania i nadzorowania tej opieki.

W zakresie umiejętności nabywa takie umiejętności jak:

 • diagnozowanie problemów moralnych, które pojawiają się w pracy pielęgniarki;
 • komunikacja z pacjentem, jego rodziną i współpracownikami;
 • opracowywanie i wdrażanie założeń polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską.

W zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta niezależnie od takich kwestii jak: wiek, płeć, niepełnosprawność, orientacja seksualna czy pochodzenie narodowe i etniczne;
 • pielęgniarka jest w stanie krytycznie ocenić kompetencje własne i współpracowników;
 • ponosi odpowiedzialność za działania własne i członków zespołu.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z kadrą Vital-Med – możesz do nas zadzwonić, wysłać maila lub skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt.