Specjalizacja onkologiczna dla pielęgniarek

Ukończenie specjalizacji onkologicznej dla pielęgniarek pozwala nabyć uczestnikowi specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, niezależnie od wieku pacjenta, czy zaawansowania oraz etapu rozwoju choroby nowotworowej.

Czas trwania specjalizacji onkologicznej

Łącznie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa trwa 800 godzin dydaktycznych. Program szkolenia podzielony jest na dwie części: zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Na przeprowadzenie zajęć teoretycznych zostało przewidziane 485 godzin, z kolei zajęcia praktyczne obejmują 315 godzin.

Koszt szkolenia

Cena każdej specjalizacji komercyjnej, do której zalicza się również szkolenie specjalizacyjne onkologiczne dla pielęgniarek, w Vital-Med to 3400 złotych. Istnieje możliwość rozłożenia tej kwoty na 5 kwartalnych rat.

Wymagania dla uczestników

Aby móc podjąć specjalizację, każdy uczestnik powinien spełnić kilka podstawowych wymagań. Obecnie musi:

  • mieć aktualne prawo do wykonywania zawodu,
  • złożyć wniosek przez System Monitorowania Kształcenia (SMK),
  • mieć dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat,
  • ukończyć wymagane kursy, w przypadku pielęgniarstwa onkologicznego należy mieć dokument potwierdzający odbycie kursu: Wywiad i badanie fizykalne (WiBF).

Sprawdź, dlaczego warto szkolić się z Vital-Med

Zapisanie się na szkolenia specjalizacyjne w Vital-Med to dobry pomysł i to z kilku powodów. Proponujemy naszym uczestnikom wysoki poziom kształcenia, a to wszystko za sprawą starannie dobranej i wysoce wykształconej kadrze dydaktycznej.

Jesteśmy też elastyczni oraz otwarci na sugestie i oczekiwania naszych uczestników. Z tego powodu prowadzimy zajęcia w dogodnej dla uczestnika formie. Obecnie odbywają się one w dwóch trybach – zdalnym (w ten sposób przeprowadzane są wykłady online) oraz stacjonarnym. W razie jakichkolwiek problemów technicznych związanych na przykład z trudnościami z logowaniem na platformę Microsoft Teams służymy pomocą.

Oferowane szkolenia oraz kursy są atrakcyjne cenowo, a czesne niektórych z nich można rozłożyć na raty. Tak jest w przypadku każdej specjalizacji komercyjnej, która w Vital-Med kosztuje 2900 złotych. Kwotę tę można podzielić na 5 kwartalnych rat.

Prowadzimy zajęcia na terenie ośmiu województw. Niezależnie od wybranego miasta, miejsce, w którym przeprowadzane są zajęcia, znajduje się w dogodnej lokalizacji. Dzięki temu z łatwością możesz dojechać na zajęcia, bez względu na to, czy jedziesz samochodem, czy korzystasz ze środków komunikacji miejskiej.