Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Specjalizacja pielęgniarstwa opieki paliatywnej ma na celu przekazanie wiedzy, umiejętności uprawniających do samodzielnej, profesjonalnej i całościowej opieki nad dorosłym lub małoletnim pacjentem z zaawansowaną postępującą chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu. Szkolenie uczy również pielęgniarkę, jak postępować i opiekować się rodziną/opiekunami pacjenta dorosłego i dziecka.

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej specjalizacja – czas trwania

Na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego przeznaczono w sumie 841 godzin dydaktycznych w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu, z czego na zajęcia teoretyczne przewidziano 470 godzin, a na zajęcia praktyczne 371 godzin. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji zastrzega prawo do wprowadzania zmian w czasie trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin nie podlega zmianie, a kolejne 20% (czyli nie więcej niż 168 godzin) może być wykorzystane na samokształcenie.

Cena specjalizacji pielęgniarstwa opieki paliatywnej

W Vital-Med specjalizacja onkologiczna dla pielęgniarek kosztuje 3400 złotych. Przy czym istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty, a konkretnie na pięć kwartalnych wpłat.

Efekty kształcenia specjalizacji pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej otrzymuje pielęgniarka, która posiada specjalistyczną wiedzę, odpowiednie umiejętności oraz niezbędne kompetencje społeczne. Czego między innymi uczy się pielęgniarka w trakcie szkolenia?

W zakresie wiedzy uczestnik szkolenia zyskuje informacje dotyczące praw pacjenta i odpowiedzialności pielęgniarki, położnej, filozofii i założeń opieki paliatywnej czy struktury organizacyjnej opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce.

Ponadto pielęgniarka zdobywa wiedzę z zakresu potrzeb chorego objętego opieką paliatywną i jego bliskich oraz diagnozowania, oceny i postępowania objawowego u chorych z zaawansowanymi chorobami ograniczającymi życie.

Z kolei w zakresie umiejętności pielęgniarka nabywa takich kompetencji jak:

  • umiejętność rozpoznawania, oceny i monitorowania bólu oraz innych objawów występujących u pacjentów z zaawansowaną chorobą;
  • umiejętność podania na zlecenie lekarskie dożylnie, zewnątrzoponowo, podskórnie, przezskórnie, doustnie leków niwelujących/łagodzących objawy somatyczne i psychiczne u pacjenta objętego opieką paliatywną;
  • umiejętność monitorowania jakości opieki nad chorym umierającym i jakości wsparcia udzielanego rodzinie.

W zakresie kompetencji społecznych pielęgniarka szanuje godność i autonomię pacjenta niezależnie od jego/jej wieku, płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub pochodzenia narodowego czy etnicznego. Oprócz tego rozumie złożoną naturę cierpienia, którą przeżywa umierający pacjent, jego bliscy czy zespół sprawujący nad nim opiekę.