Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

Kurs ma na celu przygotować pielęgniarkę do samodzielnego udzielania świadczeń bądź we współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego w zakresie rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

Ile trwa kurs rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi?

Liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 164 godzin dydaktycznych. Zajęcia teoretyczne obejmują 74 godziny, natomiast zajęcia praktyczne – 90 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Warto tu jednak zaznaczyć, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Pozostałe 10% – co w tym przypadku stanowi nie więcej niż 16 godzin – może zostać wykorzystane na samokształcenie.

Ceny kursów specjalistycznych w Vital-Med

Ceny kursów w Vital-Med oscylują w granicach 400-600 złotych.

Wykaz świadczeń, jakie może wykonywać pielęgniarka po ukończeniu tego kursu

Pielęgniarka po ukończeniu kursu rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi jest uprawniona do:

  • prowadzenia psychoedukacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz ich opiekunów;
  • przeprowadzania szkoleń z psychoedukacji i rehabilitacji osób chorych psychicznie;
  • stosowania komunikacji terapeutycznej w czasie sprawowania opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi;
  • edukowania pacjentów przewlekłe chorych psychicznie i członków ich rodzin w aspekcie przeciwdziałania nawrotom ostrych objawów chorobowych.

Już teraz zapisz się na nasz kurs. Więcej szczegółów i informacji uzyskasz podczas rozmowy telefonicznej lub mailowej. Zachęcamy więc do kontaktu.