Podstawy opieki paliatywnej

Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarek do zapewnienia jak najwyższej jakości opieki paliatywnej, zgodnej z aktualnymi standardami i zasadami etycznymi.

Jak długo trwa kurs podstaw opieki paliatywnej?

Liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 85 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 50 godzin zajęć teoretycznych,
  • 35 godzin zajęć praktycznych.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Zmiany mogą dotyczyć maksymalnie 10% łącznej liczby godzin, co w przypadku tego kursu stanowi nie więcej niż 8 godzin. Te godziny mogą zostać wykorzystane na samokształcenie.

Jaki jest koszt kursu?

Aktualnie cena kursów specjalistycznych w Vital-Med wynosi między 400 a 600 złotych.

Sprawdź wykaz świadczeń zdrowotnych, do których upoważniona jest pielęgniarka po ukończeniu kursu:

  • Ocena jakości życia pacjenta objętego opieką paliatywną.
  • Ocena i monitorowanie bólu oraz innych wybranych objawów u pacjentów z przewlekłymi chorobami, którzy są objęci opieką paliatywną.
  • Doraźne modyfikowanie dawki leków przeciwbólowych w zależności od stanu pacjenta i natężenia bólu po konsultacji z lekarzem.
  • Doraźne modyfikowanie dawki leków stosowanych w celu łagodzenia objawów ze strony układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i nerwowego po konsultacji z lekarzem.
  • Podawanie różnymi drogami (z wyłączeniem drogi zewnątrzoponowej) leków łagodzących dokuczliwe objawy u pacjentów objętych opieką paliatywną na podstawie zlecenia lekarskiego.
  • Opatrywanie owrzodzeń nowotworowych.
  • Podskórna infuzja płynów.
  • Pielęgnacja jamy ustnej w przypadku grzybicy, suchości jamy ustnej (xerostomii) oraz powikłań po radio- i chemioterapii.