Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

Uczęszczając na ten kurs specjalistyczny, położna zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjonalnego i kompleksowego świadczenia opieki położniczej kobietom z cukrzycą w okresie okołoporodowym. Sprawdź, ile trwa kurs oraz jaki jest jego koszt w Vital-Med.

Jak długo trwa kurs?

Całkowita liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 180 godzin dydaktycznych, z czego 44 godziny są przeznaczone na zajęcia teoretyczne, a 136 godzin na zajęcia praktyczne. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych, przy czym 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Pozostałe 10%, co stanowi nie więcej niż 18 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Ile kosztuje kurs specjalistyczny w Vital-Med?

Ceny kursów specjalistycznych w Vital-Med znajdują się w przedziale 400-600 złotych.

Wykaz świadczeń, do których uprawniona jest położna po tym kursie:

  • Sprawowanie opieki przedkoncepcyjnej nad kobietą z cukrzycą.
  • Prowadzenie czynnej porady w celu przygotowania kobiety do świadomego planowania rodziny i pełnienia funkcji prokreacyjnej.
  • Współuczestniczenie w diagnozowaniu i leczeniu kobiet chorych na cukrzycę w czasie ciąży, porodu i połogu.
  • Formułowanie indywidualnego planu opieki, modyfikowanego stanem ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka.
  • Realizowanie opieki nad ciężarną, rodzącą i położnicą z cukrzycą, w zależności od rozpoznanej sytuacji położniczej.
  • Przygotowanie kobiet z cukrzycą do samoopieki i samopielęgnacji.
  • Prowadzenie edukacji zdrowotnej dotyczącej planowania i rozkładu posiłków.
  • Opracowanie programu edukacyjnego w odniesieniu do ciężarnych z cukrzycą, uwzględniającego typ cukrzycy, styl życia oraz metody leczenia.

Zainteresowany/zainteresowana zapisem na kurs? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące kursu.