Kompresjoterapia

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń w zakresie kompresjoterapii profilaktycznej i leczniczej w chorobach układu żylnego oraz limfatycznego.

Czas trwania kształcenia

Specjalistyczny kurs realizowany jest w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu w trakcie 110 godzin dydaktycznych. Zajęcia podzielone są na teoretyczne – na które przeznaczono 75 godzin – i praktyczne – 35 godzin.

Trzeba tutaj nadmienić, że organizator może w porozumieniu z kierownikiem kursu zmodyfikować czas trwania teoretycznych zajęć. Zmianie może ulec jedynie 10% godzin, co stanowi nie więcej niż 11 godzin.

Cena kursu kompresjoterapii

Aktualnie kursy kosztują od 400 do 600 złotych.

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których m.in. uprawniona jest pielęgniarka po ukończeniu kursu:

  • Wykonywanie badania podmiotowego chorego w celu ustalenia wskazań i przeciwwskazań do kompresjoterapii.
  • Ocena punktowa nasilenia objawów klinicznych u chorych z PNŻ i owrzodzeniem.
  • Przeprowadzenie badania tętna obwodowego na kończynach w miejscach typowych.
  • Wykonywanie pomiarów i interpretacja wskaźnika kostka-ramię.
  • Przeprowadzenie pomiaru obrzęku metodą metryczną lub wolumetrii. Pielęgniarka może też wykonać pomiar ciśnienia międzypowierzchniowego pod opatrunkiem kompresyjnym.
  • Bandażowanie kończyny dolnej i górnej metodą kompresji warstwowej.
  • Pomiar kończyny górnej (dobór rozmiaru rękawa kompresyjnego) i dolnej (dobór rozmiaru pończoch kompresyjnych).
  • Wykonania masażu pneumatycznego kończyny górnej i dolnej.
  • Edukowania chorego i jego rodziny w zakresie kompresjoterapii.