Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

Celem kursu jest przygotowanie położnej do pełnej opieki nad kobietą w okresie laktacji oraz pełnienia roli edukatora ds. laktacji.

Czas trwania kursu

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 84 godziny dydaktyczne. Zajęcia teoretyczne trwają w sumie 56 godzin, natomiast zajęcia praktyczne – 28 godzin.

Organizator kształcenia, we współpracy z kierownikiem kursu, ma możliwość dokonania modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Warto jednak zauważyć, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie może ulec zmianie. Pozostałe 10% – w tym przypadku maksymalnie 8 godzin – może być wykorzystane na samokształcenie.

Ile kosztuje kurs specjalistyczny edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji?

Kursy specjalistyczne w naszej placówce kosztują od 400 do 600 złotych.

Do czego uprawniona jest położna po ukończeniu kursu?

Poniżej przedstawiamy świadczenia, do których uprawniona jest położna po ukończeniu kursu specjalistycznego edukacji i wsparcia kobiety w okresie laktacji.

  • Prowadzenie edukacji w zakresie laktacji oraz przygotowywanie kobiety do karmienia piersią przez edukatora ds. laktacji.
  • Ocena aktu ssania piersi przez dziecko, uwzględniająca budowę i motorykę jamy ustnej dziecka, w tym ocenę wędzidełka języka oraz podejmowanie odpowiednich działań.
  • Ocena i korekta techniki karmienia piersią dziecka.
  • Udzielanie porad laktacyjnych przez edukatora ds. laktacji.