Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego ma na celu przygotować pielęgniarkę do:

 • samodzielnego wykonywania skomplikowanych działań zawodowych,
 • realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w tej dziedzinie,
 • kierowania zespołem pracowników,
 • prowadzenia badań naukowych.

Ile trwa specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek?

Na realizację programu szkolenia w kontakcie z wykładowcą bądź opiekunem stażu przewidziano 850 godzin dydaktycznych, z czego na zajęcia teoretyczne przeznaczono 500 godzin, a na praktyczne – 350 godzin.

Warto nadmienić, że organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji może zmodyfikować liczbę zajęć teoretycznych, przy czym 80% łącznej liczby godzin nie podlega zmianie. Pozostałe 20% (co w tym wypadku stanowi nie więcej niż 170 godzin) może zostać wykorzystane na samokształcenie.

Specjalizacja rodzinna – cena

Aktualnie cena szkolenia w Vital-Med wynosi 3400 złotych. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 5 kwartalnych rat.

Pielęgniarstwo rodzinne specjalizacja – efekty kształcenia

Tytuł specjalisty w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego może uzyskać pielęgniarka, która zdobędzie specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Czego uczy się pielęgniarka w danym zakresie?

W zakresie wiedzy pielęgniarka:

 • uzyskuje pogłębioną wiedzę o systemach społecznego i instytucjonalnego wsparcia w zdrowiu i chorobie oraz świadczeniach zdrowotnych i socjalnych wynikających z odrębnych przepisów;
 • poznaje cele Narodowego Programu Zdrowia i innych programów finansowanych ze środków publicznych;
 • uczy się regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego.

W zakresie umiejętności pielęgniarka zyskuje umiejętność:

 • reagowania odpowiednio i szybko na niespodziewane i nagle zmieniające się sytuacje;
 • zapobiegania powikłaniom wynikającym z chorób przewlekłych i niepełnosprawności;
 • przygotowania oferty o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego.

W zakresie kompetencji społecznych pielęgniarka:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • potrafi współpracować w zespole terapeutycznym, jest w stanie podejmować decyzje i wykazuje gotowość ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji;
 • zobowiązuje się do regularnej oceny swojej praktyki poprzez refleksję, krytyczne myślenie i ewaluację oraz poszukiwanie opinii innych.

Masz pytania dotyczące przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego? Zapraszamy do kontaktu. Możesz do nas zadzwonić, wysłać maila lub wiadomość poprzez formularz kontaktowy. Odpowiemy wszystkim zainteresowanym niezależnie od wybranej formy komunikacji.