Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Po ukończeniu kursu pielęgniarka zostanie przygotowana do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z opieką nad chorym dorosłym i dzieckiem, którzy wymagają żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Ile trwa kurs żywienia dojelitowego i pozajelitowego?

Liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 200 godzin dydaktycznych, z czego 90 godzin to zajęcia teoretyczne, a 110 godzin to zajęcia praktyczne.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu może dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych, przy czym 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 20 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Koszt kursu specjalistycznego w Vital-Med

Ceny kursów specjalistycznych w Vital-Med mieszczą się w przedziale 400-600 złotych.

Wykaz świadczeń, do których uprawniona jest pielęgniarka

Pielęgniarka po ukończeniu kursu żywienia dojelitowego i pozajelitowego jest uprawniona do:

  • doboru i wykorzystania różnych technik karmienia u chorych;
  • podłączania mieszaniny żywieniowej drogą pozajelitową;
  • zakładania zgłębnika i odbarczenia treści;
  • edukacji chorego z domowym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym;
  • obsługi portu naczyniowego, wliczając w to także zakładanie i usuwanie igły.

Chcesz zapisać się na kurs? A może potrzebujesz większej ilości informacji? Zapraszamy do kontaktu, z chęcią odpowiemy na wszelkie Twoje pytania dotyczące kursu.